skip to Main Content

Škola a další vzdělání

  • Filozofická fakulta v Praze, obor Psychologie, rigorózní zkouška (PhDr.) v oboru klinická psychologie tamtéž
  • Postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie
  • Absolventka akreditovaných kvalifikačních kurzů: Psycholog ve zdravotnictví, certifikovaný kurz v Rorschachově metodě, Baumtestu, Hypnóze, Telefonické krizové intervenci.
  • Komplexní vzdělání v psychoterapii
  • Psychoterapeutický výcvik v Rogersovské psychoterapii

Pracovní zkušenosti a stáže

  • Držitelka odborné a specializované způsobilosti k samostatnému výkonu práce klinického psychologie udělovaného MZ ČR a funkční specializace v psychoterapii
  • Vedoucí klinický psycholog a školitel specializačního vzdělávání Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, Všeobecná fakultní nemocnice Praha- Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha, RIAPS Praha

Další

  • Členství v European Society for Sexual Medicine, členka odborné komise MZ ČR
  • Zaměření na psychologickou diagnostiku, multidisciplinární psychologické aspekty v sexuologii a neurologii (účast na výzkumných projektech)
Back To Top