skip to Main Content
Klinika-Meridian-interier

Klinika Meridian

Na klinice přistupujeme k životu a zdraví člověka holisticky – integrujeme tradiční čínskou medicínu s psychoterapií a fyzioterapií.
Poskytujeme rozsáhlou celostní diagnostiku, ze které vychází individuálně přizpůsobená léčba nebo prevence. Tradiční čínská medicína je starobylým učením, které je stále živé a je schopné pomáhat i dnešnímu modernímu člověku. Tím rozšiřuje a doplňuje standardní zdravotní péči západního typu.
Tradiční čínskou medicínu na klinice superviduje MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D., lékařka s praxí v oborech cévní a kardiovaskulární chirurgie, lektorka TCM Institutu a členka představenstva Komory TČM.
Název kliniky, Meridian, vychází ze sítí drah, kterými je „protkáno“ lidské tělo, a které jsou v čínské medicíně označovány jako meridiány.

Možná vás teď napadlo…

Mohl by neúčinný systém péče o zdraví přežít několik tisíciletí?

Začlenilo by množství univerzit nejen v Číně, ale po celém světě, včetně Severní Ameriky, Austrálie a Západní Evropy do své výuky obor, který by neodpovídal požadavkům dnešního člověka? Co ty tisíce profesorů, jejich žáků a miliony (až miliardy) spokojených pacientů?

Přijďte a vyzkoušejte jiný pohled na své zdraví. Těšíme se na vás…

Back To Top