skip to Main Content

Škola a další vzdělání

 • Škola tradiční čínské medicíny při TCM Institutu, 4,5 leté studium – fytoterapie, akupunktury, Qi Gongu, tuiny a dietetiky, postgraduální semináře
 • Ušní akupunktura I. a II., TCM Lóngmén Hradec králové
 • Studijní pobyt v Číně, Peking, Chenjiagou, Jiaozuo – medailové umístění na mezinárodních soutěžích v Taiji
 • 1. škola tradiční čínské medicíny – TCM, Kurz sportovních a rehabilitačních masáží
 • Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, doktorské studium v oboru Antropologie (Ph.D.), matematika a biologie (Mgr.)

Pracovní zkušenosti

 • Univerzita Karlova FTVS – zde od r. 2012 vyučuje studenty fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy předměty týkající se orientálních tělovýchovných systémů, Qi Gongu a Taiji, dále vede kurzy v rámci celoživotní vzdělávání
 • 2. lékařská fakulta UK, Klinika rehabilitace a sportovního lékařství – zde vyučuje od r. 2014
 • Spolupráce s porodními asistentkami, také se spolkem Asociace studentů fyzioterapie

Lektorská činnost

 • Taiji Akademie Praha – 2007-2017 vedení dětských oddílů a kurzů pro dospělé
 • YMCA MC Klubíčko – od r. 2011 lektorská činnost, vedení kurzů
 • KC Kardašovská – od r. 2019 vedení kurzu Taiji pro seniory

Příběh

Tradiční čínskou medicínu jsem začala studovat jako doplněk, abych lépe porozuměla tomu, co se v těle děje při cvičení Taiji. Stále se mi totiž nedostávalo odpovědi, v čem tkví tajemství a zdroj síly skrytý v ladných pohybech starých mistrů při cvičení Taiji a Qi Gongu. Velmi brzy se však samotná čínská medicína se svým celostním přístupem k člověku, s fytoterapií a akupunkturou, stala hlavním smyslem v mém dalším směřování. Vystudovala jsem Školu tradiční čínské medicíny při TCM Institutu a v rámci studijních pobytů v Číně jsem získala i medailová umístění v mezinárodních soutěžích v Taiji. Na Klinice Meridian vedu terapie a cvičení Qi Gong – individuální i skupinové.

Každý den si uvědomuji, jak všichni, co právě teď na naší planetě Zemi žijeme, stárneme. Kolik utrpení a nemocí nás sužuje. Přístup terapeuta TCM nabízí jeden ze způsobů, jak pomoci a ulehčit. Dnes ve svém životě lituji jen jedné věci a to, že jsem s tímto studiem nezačala mnohem, mnohem dříve. Tento komplexní pohled na člověka postavený na hlubokých znalostech taoistických mudrců je mi velmi blízký.

Velkou podporu mám své rodině, manželovi a dvou úžasných synech.

Záliby: setkávání se s lidmi, pohyb, život

Back To Top