Qi Gong Qi Gong

Qi Gong

Každé zúžení event. přehrazení toku Qi může vést k nerovnováze a následně velikým problémům. Když zasáhneme ještě, když je problém na úrovni energetické, tok Qi se upraví a nemoc se potlačí ještě v zárodku. Když už nastanou zněny ve struktuře, je nutná léčba v pravém smyslu slova.

Qi Gong
Qi Gong

Na klinice Meridian cvičíme Gui Gen Qi Gong (jeho autorem je pekingský prof. Xu Hongtao) a doporučujeme ho i svým pacientům. Je (podobně jako všechny Tai Ji Quan praktiky) obrazem krásného propojení Nebe a Země přes Člověka: energie Země nám dává kořeny, energie Nebe nám umožňuje dotek s Věčností. My jsme v centru a smíme vnímat dokonalost obojího, smíme čerpat energii z obou těchto pólů — pozitivního i negativního. Tak jako v životě — když se to pozitivní a negativní spojí, tok energie přirozeně plyne a „baterka“ našeho života se dobíjí.