Náš tým

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

Škola a další vzdělání
– Filozofická fakulta v Praze, obor Psychologie, rigorózní zkouška (PhDr.) v oboru klinická psychologie tamtéž
– Postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie
– Absolventka akreditovaných kvalifikačních kurzů: Psycholog ve zdravotnictví, certifikovaný kurz v Rorschachově metodě, Baumtestu, Hypnóze, Telefonické krizové intervenci.
– Komplexní vzdělání v psychoterapii
- Psychoterapeutický výcvik v Rogersovské psychoterapii

Pracovní zkušenosti a stáže
– Držitelka odborné a specializované způsobilosti k samostatnému výkonu práce klinického psychologie udělovaného MZ ČR a funkční specializace v psychoterapii
– Vedoucí klinický psycholog a školitel specializačního vzdělávání Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, Všeobecná fakultní nemocnice Praha- Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha, RIAPS Praha

Další
– Členství v European Society for Sexual Medicine, členka odborné komise MZ ČR
– Zaměření na psychologickou diagnostiku, multidisciplinární psychologické aspekty v sexuologii a neurologii (účast na výzkumných projektech)
PhDr. Petra Menclová, Ph.D.