O klinice

Klinika Meridian

je nová klinika s vizí holistického přístupu, tvořeného integrací tradiční čínské medicíny, psychoterapie a fyzioterapie.

Název kliniky, Meridian, vychází ze sítí drah, kterými je „protkáno“ lidské tělo, a které jsou v čínské medicíně označovány jako meridiány.

Klinika Meridian poskytuje rozsáhlou celostní diagnostiku s následně individuálně přizpůsobenou léčbou. Kdybychom si pomohli termínem vlastním západní medicíně, i v té čínské lze říct co je a není léčba „lege artis“ – dle pravidel umění. Protože tradiční čínská medicína je starobylým uměním, které je ale pořád živé a schopné pomáhat i dnešnímu modernímu člověku. Tím rozšiřuje a doplňuje standardní zdravotní péči. Tradiční čínskou medicínu u nás superviduje MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D., lékařka s praxí v oborech cévní a kardiovaskulární chirurgie, lektorka TCM Institutu a členka představenstva Komory TČM.

Klinika Meridian

Tradiční čínská medicína, i když u nás tak bohužel není všeobecně vnímána, je podobně jako naše „západní“ vědou nesmírně exaktní – i když na jiné rovině. Skeptici ať si odpovědí na dvě základní otázky:
1. Mohl by neúčinný systém péče o zdraví přežít několik tisíciletí?
2. Začlenilo by množství univerzit nejen v Číně, ale po celém světě, včetně Severní Ameriky, Austrálie a Západní Evropy do své výuky obor, který by neodpovídal požadavkům dnešního člověka? Co ty tisíce profesorů, jejich žáků a miliony (až miliardy) spokojených pacientů?

Přijďte a vyzkoušejte jiný pohled na zdraví. Budeme se na Vás těšit.