Náš tým

Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.

Škola a další vzdělání
– Škola tradiční čínské medicíny při TCM Institutu, 4,5 leté studium - fytoterapie, akupunktury, Qi Gongu, tuiny a dietetiky, postgraduální semináře
– Ušní akupunktura I. a II., TCM Lóngmén Hradec králové
– Studijní pobyt v Číně, Peking, Chenjiagou, Jiaozuo – medailové umístění na mezinárodních soutěžích v Taiji
– 1. škola tradiční čínské medicíny – TCM, Kurz sportovních a rehabilitačních masáží
– Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, doktorské studium v oboru Antropologie (Ph.D.), matematika a biologie (Mgr.)

Pracovní zkušenosti
– Univerzita Karlova FTVS – zde od r. 2012 vyučuje studenty fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy předměty týkající se orientálních tělovýchovných systémů, Qi Gongu a Taiji, dále vede kurzy v rámci celoživotní vzdělávání
– 2. lékařská fakulta UK, Klinika rehabilitace a sportovního lékařství – zde vyučuje od r. 2014
– Spolupráce s porodními asistentkami, také se spolkem Asociace studentů fyzioterapie

Lektorská činnost
– Taiji Akademie Praha – 2007-2017 vedení dětských oddílů a kurzů pro dospělé
– YMCA MC Klubíčko – od r. 2011 lektorská činnost, vedení kurzů
– KC Kardašovská – od r. 2019 vedení kurzu Taiji pro seniory

Tradiční čínskou medicínu jsem nejprve začala studovat jako doplněk, abych lépe porozuměla tomu, co se v těle děje při cvičení Taiji. Stále se mi totiž nedostávalo odpovědi, v čem tkví tajemství a zdroj síly skrytý v ladných pohybech starých mistrů při cvičení Taiji a Qi Gongu. Velmi brzy se však samotná čínská medicína se svým celostním přístupem k člověku, s fytoterapií a akupunkturou stala hlavním smyslem v mém dalším směřování.

Každý den si uvědomuji, jak všichni, co právě teď na naší planetě Zemi žijeme, stárneme. Kolik utrpení a nemocí nás sužuje. Přístup terapeuta TCM nabízí jeden ze způsobů, jak pomoci a ulehčit. Dnes ve svém životě lituji jen jedné věci a to, že jsem s tímto studiem nezačala mnohem, mnohem dříve. Tento komplexní pohled na člověka postavený na hlubokých znalostech taoistických mudrců je mi velmi blízký.

Velkou podporu mám své rodině, manželovi a dvou úžasných synech.

Záliby: setkávání se s lidmi, pohyb, život

Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.