Náš tým

Jana Tůmová, DiS.

Škola a další vzdělání:
– Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha
– TCM institut, studium Pěti dovedností, Praha

Postgraduální semináře
– Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta a jejich transformace pomocí mimořádných drah, MUDr. Josef Lucký
– Nové léčivky a jejich správné použití, MUDr. Josef Lucký
– Gui Gen - návrat ke kořenům čínské medicíny II., Dr. Li Jie
– Gui Gen - návrat ke kořenům čínské medicíny III. Dr. Li Jie
– Gui Gen - návrat ke kořenům čínské medicíny IV. Dr. Li Jie
– San Shi a Duan Gu - Tři smrťáci a strava bez zrní, MUDr. Josef Lucký
– Seminář tradiční čínské medicíny - Pohybové problémy, Dr. Hu Yizhi
– Dornova metoda Breussova masáž - Prouzová, Púry
– Bachovy květové esence - MUDr. Dagmar Komárková

Odborné stáže
– CHENGDU University of Traditional Chinese Medicine - CHINA
– Odborná stáž v Německé spolkové republice
– Registrace v Národním registru sester a s tím související další specializované semináře, konference a kongresy

Semináře
– Uživatel návykových látek ve zdravotnické praxi
– Zdravotní problematika u kojenců - zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění
– Verbální a neverbální komunikace ve zdravotnické praxi
– Antistresový program, time management
– Resuscitace: Nové trendy
– Resuscitace: Nové trendy
– Zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů

Konference a kongresy
– IV. Odborná farmaceutická konference v Plzni
– IV. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu a 55.mezinárodního kongresu českých a slovenských dětských chirurgů - AKTIVNÍ ÚČAST - přednášející
– VIII. Celostátní kongres - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožní defektů
– VII. konference Tabák a zdraví

Jana Tůmová, DiS.

“Věřím v lidi, věřím v lásku a v jakési Univerzum (nazvěme si to každý po svém), které nám poskytlo na Zemi byliny, které naprosto ohromujícím způsobem dokáží pomoci s mnoha nešvary našeho života. Je to dar, který je námi nedostatečně oceněn, stejně jako akupunktura či samotná víra v naše schopnosti. Každý z nás máme sílu a energii si pomoci, je to v každém z nás! Já Vám mohu jen chvilku dělat společnost na Vaší cestě a pomoci s dalším krokem, ale jít musíte sami!”